Goed om te weten!

 

Soms is het effect meteen merkbaar na de afspraak. Soms kost het even tijd. De ene keer is het heel voelbaar, de andere keer werkt het subtieler door.

Na de balans is het belangrijk voldoende water te drinken. Na de balans kan je je best even moe voelen. Er is namelijk veel gebeurd met je energiesysteem. Ook kan je het warmer of juist kouder hebben.

Ik ga er vanuit dat er na 3 keer een verandering merkbaar is, dus dat er een beweging op gang gebracht is. Klachten die al lange tijd spelen hebben ook tijd nodig om weer te veranderen naar een gezond en passend patroon.

Als kinesioloog faciliteer ik en zet ik een proces in gang. Het is een samenspel waarbij een appèl wordt gedaan op de wijsheid van je lichaam.

Klachten hebben bijna nooit 1 oorzaak. Dat maakt dat het soms lijkt alsof er omwegen gemaakt worden. Het is een samenspel dat leidt tot een fysieke of emotionele klacht. Daarbij beinvloedt het fysieke ook het emotionele en andersom.

Kinesiologie is aanvullend aan de reguliere geneeskunde. Ik stel geen diagnoses. Indien gewenst/nodig zal ik verwijzen naar een arts. Dit onder andere om bepaalde medische zaken uit te sluiten Ik ben wel van mening dat een probleem/ een klacht die vanuit verschillende oogpunten benaderd wordt, meer kans heeft op succes.

Ik val onder de WGBO en de WKKGZ en de AVG.

Bij de downloads kun je de algemene voorwaarden downloaden.En ook de klachtenprocedure. Naar Bestanden / Downloads.
 
Vanaf heden ben ik, net als iedere zorgaanbieder in Nederland,  verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Zo ook vraag ik je schriftelijk toestemming om je gegevens vast te leggen. 

Een intake duurt ongeveer 1 ½ uur en een vervolgafspraak 1 uur, tenzij anders afgesproken.

Vertel tijdens de intake en de volgende afspraak alles wat relevant is. Als er vragen zijn, stel ze me! Als er twijfels zijn, deel ze met me! Dit is voor beide partijen het prettigst. Belangrijk bij dit soort werk is dat er een klik is. Dat je vertrouwen hebt in mij. Als dit niet zo is, dan kan ik je doorverwijzen naar collega's. Zo zal ik het ook bespreekbaar maken als ik denk dat je meer hebt aan iemand met andere deskundigheid.

Als de afspraak niet door kan gaan, maak tijdig een nieuwe afspraak. Afspraken binnen 24 uur afgezegd, worden in rekening gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd. 

Voor kleine kinderen en als je fysiek niet in staat bent om een kinesiologiebehandeling te ondergaan, kan er gewerkt worden met een tussenpersoon.

Doordat de kinesiologie energieblokkades opheft, stress "released” en het energie in balans brengt is het heel breed toepasbaar. Als je twijfelt of het iets voor je kan zijn, bel of mail. 

Sommige fysieke klachten zijn fysiek onomkeerbaar. Hier kan kinesiologie wel een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld pijnverlichting en aan een hoger welzijnsniveau. 

Het is mogelijk om als het thema/ de klacht dit vraagt kinesiologie te combineren met extra coaching zodat er meer tijd besteed kan worden aan de handvaten krijgen in het dagelijks leven.  Dit is een optie voor als dit meer tijd vraagt dan de gebruikelijke  praktische coach-ondersteuning als onderdeel van kinesiologie.


Voor vragen, een afspraak of opmerkingen: mail: info@ki-no-nagare.nl, vul het Contactformulier in of bel met 06-44852808. 

 

© Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling