werking en achtergrond van de kinesiologie

Kinesiologie, vertaalt het weten van je lichaam


Energie

Binnen de kinesiologie werken we met energie. Energie lijkt mogelijk een vaag begrip omdat we het niet kunnen zien. Maar we ervaren het des te meer: " vandaag heb ik veel energie” of "mijn energie staat op een laag pitje”of daar krijg ik energie van”. Energie is overal in en om je lichaam heen te vinden. Het stroomt door je lichaam o.a. via de meridianen. Dit zijn energiebanen. De energie in deze banen, maar ook in de rest van je lichaam, hoort vrij en gelijkmatig te stromen. Als dit voor langere tijd onderbroken wordt of stagneert, kan dit klachten geven. Je kan dit vergelijken met een tuinslang waar het water doorstroomt. Als er een knoop in de tuinslang zit, stroomt het niet. Blokkades in de energiebanen kan je met zo’n knoop vergelijken. Tijdens de behandeling lossen we onder andere de knopen op.

De energie stroomt niet alleen in de energiebanen, maar in heel je systeem. Alles heeft energie en op allerlei niveaus en lagen kan energie vastzitten of te weinig zijn of geblokkeerd zijn geraakt. Dit kan allerlei redenen hebben. 

 


Spiertest
De spiertest is een zachte handmatige weerstandsoefening, waarbij de bedoeling is dat men de arm of een ander lichaamsdeel in een bepaalde positie houdt. Door druk uit te oefenen en dan te voelen hoe de spier reageert, lezen we de informatie vanuit het lichaam. lees meer

Stress als breed begrip.
Onbalans, of het niet vrij kunnen stromen van energie, hangt altijd samen met stress. Stress is hierbij een breed begrip en staat hiervoor : alles wat maakt dat een cel, een orgaan, een energiebaan, een systeem en het lichaam niet kan werken op een manier waarvoor het bedoeld is. Deze stress ontstaat door de stress zoals voor ons bekender is: Iets geeft spanning. Dit kan door allerlei gebeurtenissen, ervaringen, woorden, emoties, e.a.
Stress is een non-specifieke reactie van het lichaam op willekeurige eisen en vragen die van buitenaf gesteld worden (H.Selye). Deze stress heeft nut, maar als deze spanning niet afgebouwd wordt, gaat het in het lichaam vastzitten en daar krijgt een mens op de duur last van.
Daarnaast speelt mee dat het lichaam een groot geheugen heeft.
Kinesiologie is gebaseerd op de overtuiging dat het lichaam alle informatie opslaat. Dit tot in de kleinste cel. Dit geheugen is nuttig lees meer 


Gezondheidsdriehoek
Kinesiologie gaat uit van de gezondheidsdriehoek ( zie hiernaast). De drie zijden van de driehoek zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een onbalans in één van de gebieden heeft invloed op de andere twee. Alle drie de zijden worden beïnvloed door hoe de energie stroomt. Dit staat in het midden. 
 
Kortom:
De kinesiologie helpt je blokkades op te heffen, stress vrij te laten komen, haalt ervaringen die van belang zijn omhoog en wijst je op wat er speelt ten aanzien van jouw vraag of klacht. Het energiesysteem komt in balans en je "wilsenergie” wordt sterk gemaakt. Het geeft je de kracht om iets aan te pakken. Je helpt jezelf en je proces om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Wat in gang gezet wordt, helpt jezelf te helpen. De blokkades zijn immers opgelost en de stress die vastzat in een bepaald gebied is weg, waardoor dit merkbaar zal zijn 


Kinesiologie is een proces van samenwerking. Het is geen werkwijze van: los jij het maar op. Als kinesioloog ondersteun ik en zet ik een proces in gang: Het is jouw proces en  ik als  kinesioloog begeleid dat en vertaal wat jouw lichaam aangeeft en nodig heeft.

Bekijk ook eens het filmpje onder Kinesiologie

 Als u bedenkt dat we energiewezens zijn, die zijn ontworpen om energie om te zetten in neurale codes, kan dat u helpen om u meer bewust te worden van uw eigen energetische dynamiek en intuïtie. (Jill Bolte Taylor, Onverwacht inzicht)

Achtergrond

De kinesiologie is ontstaan in Amerika in de jaren 60. George Goodheart , een chiropractor experimenteerde met spiertesten om de effectiviteit van zijn behandeling te kunnen bepalen. Hij ontdekte dat een aantal geïsoleerde spieren een relatie hebben met een energiebaan. Deze energiebanen staan weer in relatie tot een orgaan of systeem.Deze man is dit uit gaan bouwen en bundelde kennis en ervaring vanuit de chiropractie met fysiotherapie, geneeskunde, acupunctuur, voedingsleer en psychologie.lees meer 
©Ki-no-nagare Kinesiologie, Stoelmassage en Ontwikkeling