Goed om te weten

Home > Kinesiologie > Goed om te weten

Goed om te weten op een rij:

 • Soms is het effect meteen merkbaar na de afspraak. Soms kost het even tijd. De ene keer is het heel voelbaar, de andere keer werkt het subtieler door.
 • Na de balans is het belangrijk voldoende water te drinken. Na de balans kan je je best even moe voelen. Er is namelijk veel gebeurd met je energiesysteem. Ook kan je het warmer of juist kouder hebben.
 • Kinesiologie is aanvullend aan de reguliere geneeskunde. Ik stel geen diagnoses. Indien gewenst/nodig zal ik verwijzen naar een arts. Dit onder andere om bepaalde medische zaken uit te sluiten Ik ben van mening dat een probleem/ een klacht die vanuit verschillende oogpunten benaderd wordt, meer kans heeft op verbetering.
 • Als je een klacht hebt. Laat het mij weten. Zie ook de klachtenprocedure bij Bestanden /Downloads.
 • Bij de Bestanden/Downloads staan ook de algemene voorwaarden.
 • In de privacyverklaring lees je hoe met de privacy en het dossier omgegaan wordt. Zie in de footer de verwijzing hiernaar.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Er zijn 2 uitzonderingen.
  • De eerste uitzondering hierop is als je een gevaar bent voor jezelf of de omgeving. In deze gevallen kan ik zonder toestemming overleg plegen of informatie doorgeven aan anderen. In elk ander geval doe ik dit dus niet zonder toestemming en expliciet overleg en is het dossier alleen toegankelijk voor mij.
  • De tweede uitzondering is als mij iets ernstigs overkomt. Degene waarmee ik een waarnemingsovereenkomst heb afgesloten en mijn partner zullen in zo’n geval toegang krijgen tot je contactgegevens om je te informeren en aan te geven/ te overleggen wat er verder met je dossier gebeurd.
 • Vanaf heden ben ik, net als iedere zorgaanbieder in Nederland, verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. Daarnaast vraag ik je schriftelijk toestemming om je gegevens vast te leggen.
 • Een intake duurt ongeveer 1 1⁄2 uur en een vervolgafspraak 1 uur, tenzij anders afgesproken.