Goed om te weten

Home > kinesiologie > goed om te weten

Goed om te weten op een rij:

  • Soms is het effect meteen merkbaar na de afspraak. Soms kost het even tijd. De ene keer is het heel voelbaar, de andere keer werkt het subtieler door.
  • Na de balans is het belangrijk voldoende water te drinken. Na de balans kan je je best even moe voelen. Er is namelijk veel gebeurd met je energiesysteem. Ook kan je het warmer of juist kouder hebben.
  • Ik ga er vanuit dat er na 3 keer een verandering merkbaar is, dus dat er een beweging op gang gebracht is. Klachten die al lange tijd spelen hebben ook tijd nodig om weer te veranderen naar een gezond en passend patroon.
  • Als kinesioloog faciliteer ik en zet ik een proces in gang. Het is een samenspel waarbij een appèl wordt gedaan op de wijsheid van je lichaam.
  • Klachten hebben bijna nooit 1 oorzaak. Dat maakt dat het soms lijkt alsof er omwegen gemaakt worden. Het is een samenspel dat leidt tot een fysieke of emotionele klacht. Daarbij beïnvloedt het fysieke ook het emotionele en andersom.
  • Kinesiologie is aanvullend aan de reguliere geneeskunde. Ik stel geen diagnoses. Indien gewenst/nodig zal ik verwijzen naar een arts. Dit onder andere om bepaalde medische zaken uit te sluiten Ik ben van mening dat een probleem/ een klacht die vanuit verschillende oogpunten benaderd wordt, meer kans heeft op verbetering.
  • Bij de downloads kun je de algemene voorwaarden downloaden. En ook de klachtenprocedure. Naar Bestanden / Downloads
  • Vanaf heden ben ik, net als iedere zorgaanbieder in Nederland,  verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. Daarnaast vraag ik je schriftelijk toestemming om je gegevens vast te leggen. 
  • Een intake duurt ongeveer 1 ½ uur en een vervolgafspraak 1 uur, tenzij anders afgesproken.