Uitleg over kinesiologie in het algemeen

Home > Kinesiologie > Uitleg over kinesiologie in het algemeen

Energie

Binnen de kinesiologie werken we met energie. Energie lijkt mogelijk een vaag begrip omdat we het niet kunnen zien. Maar we ervaren het des te meer:
“vandaag heb ik veel energie” of “mijn energie staat op een laag pitje” of daar krijg ik energie van”. Energie is overal in en om je lichaam heen te vinden. Het stroomt door je lichaam o.a. via de meridianen /energiebanen. De energie in deze banen, maar ook in de rest van je lichaam, hoort vrij en gelijkmatig te stromen. Als dit voor langere tijd onderbroken wordt of stagneert, kan dit klachten geven. Je kan dit vergelijken met een tuinslang waar het water doorstroomt. Als er een knoop in de tuinslang zit, stroomt het niet. Blokkades in de energiebanen of in andere lichaamsstructuren kan je met zo’n knoop vergelijken. 

Tijdens de behandeling lossen we onder andere de knopen op. De energie stroomt niet alleen in de energiebanen, maar in heel je systeem. Alles heeft energie en op allerlei niveaus en lagen kan energie vastzitten of te weinig zijn of geblokkeerd zijn geraakt. Dit kan allerlei redenen hebben.

Spiertest

De spiertest is een zachte handmatige weerstandsoefening, waarbij de bedoeling is dat men de arm of een ander lichaamsdeel in een bepaalde positie houdt. Door druk uit te oefenen en dan te voelen hoe de spier reageert, lezen we de informatie vanuit het lichaam. De spiertest is een samenwerking tussen de tester en geteste.

De spiertest geeft balans aan:
Zonder moeite kan de persoon die getest wordt de gegeven druk goed weerstaan. Het kost geen extra energie (
andere termen die je hoort: sterk, staat aan, locking). 

De spiertest geeft onbalans aan:
De druk is niet tegen te houden of de spier raakt in een overstrekte toestand. Het kost ons energie of die gaat vast zitten (zwak, staat uit, unlocking of overlocked). 

De spiertest is gebaseerd op neurologische principes. Sensomotorische informatie (ervaring van druk) gaat naar de hersenen en de hersenen sturen informatie terug (spier, reageer op een bepaalde manier). De kracht of zwakte van de spier wordt niet getest, de spier wordt gebruikt als feedback-instrument om neurologische en energetische systemen te evalueren. Een onbalans is een blokkade in de energiestroom. Dit heeft invloed op de reactie die de spieren geven. Daardoor kunnen we onbalansen testen in het gehele systeem. Met deze kennis gaan we zoeken waar de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Vervolgens kijken we wat het lichaam nodig heeft om weer te herstellen.

Stress als breed begrip

Onbalans, of het niet vrij kunnen stromen van energie, hangt altijd samen met stress. Stress is hierbij een breed begrip en staat hiervoor: alles wat maakt dat een cel, een orgaan, een energiebaan, een systeem en het lichaam niet kan werken op een manier waarvoor het bedoeld is. Deze stress ontstaat door de stress zoals voor ons bekender is: Iets geeft spanning. Dit kan door allerlei gebeurtenissen, ervaringen, woorden, emoties, e.a.

Stress is een non-specifieke reactie van het lichaam op willekeurige eisen en vragen die van buitenaf gesteld worden (H.Selye). Deze stress heeft nut, maar als deze spanning niet afgebouwd wordt, gaat het in het lichaam vastzitten en daar krijgt een mens op de duur last van.

Daarnaast speelt mee dat het lichaam een groot geheugen heeft.

Kinesiologie is gebaseerd op de overtuiging dat het lichaam alle informatie opslaat. Dit tot in de kleinste cel. Dit geheugen is nuttig, het helpt ons om goed met dingen om te gaan, maar doordat je leert en ontwikkelt, wordt bepaalde informatie uit dat geheugen overbodig. Het gaat je dan belemmeren in plaats van helpen. Dit heeft invloed op het energiesysteem en kan bij een behandeling zichtbaar worden. Doordat het naar het bewuste komt kan je er wat mee doen en het veranderen in een manier die past bij je huidige leven. Het is niet altijd zo dat je het je bewust wordt, maar doordat tijdens de behandeling voortdurend stress afgevoerd wordt kan het hele energiesysteem vrijer bewegen en kan je gemakkelijker met zaken om gaan, kom je bij je eigen weten en kan het zelfhelend vermogen van je lijf aan de slag. 

Gezondheidsdriehoek

Kinesiologie gaat uit van de gezondheidsdriehoek (zie hiernaast). De drie zijden van de driehoek zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een onbalans in één van de gebieden heeft invloed op de andere twee. Alle drie de zijden worden beïnvloed door hoe de energie stroomt. Dit staat in het midden. 

Kortom:

De kinesiologie helpt je blokkades op te heffen, stress vrij te laten komen, haalt ervaringen die van belang zijn omhoog en wijst je op wat er speelt ten aanzien van jouw vraag of klacht. Het energiesysteem komt in balans en je “wilsenergie” wordt sterk gemaakt. Het geeft je de kracht om iets aan te pakken. Je helpt jezelf en je proces om er daarna zelf mee aan de slag te gaan. Wat in gang gezet wordt, helpt jezelf te helpen. De blokkades zijn immers opgelost en de stress die vastzat in een bepaald gebied is weg, waardoor dit merkbaar zal zijn.

Kinesiologie is een proces van samenwerking. Het is geen werkwijze van: los jij het maar op. Als kinesioloog ondersteun ik en zet ik een proces in gang: Het is jouw proces en ik in de rol van kinesioloog begeleid dat en vertaal wat jouw lichaam aangeeft en nodig heeft.

Als u bedenkt dat we energiewezens zijn, die zijn ontworpen om energie om te zetten in neurale codes, kan dat u helpen om u meer bewust te worden van uw eigen energetische dynamiek en intuïtie. (Jill Bolte Taylor, Onverwacht inzicht)